Betingelser

STANDARD BETINGELSER

1 PRISER
Prisen på oppholdet gjelder fra bekreftet innleveringsdag til bekreftet utleveringsdag. Opphold ut over bekreftet utleveringsdag må betales fullt ut. Alt av mat og utstyr som katten trenger under oppholdet er inkludert i prisen. All Inclusive. For medisinering etc. kommer det til et tillegg i prisen.

2 BESTILLING
Bestillingen er først bindende når kunden har mottatt bekreftelse fra Kattehotellet Innherred AS. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger. Endringer og avbestillinger skal skje skriftlig på mail til: kjell@kattehotelletinnherred.no senest 7 dager før ankomstdato. Etter den fristen må kunden betale et avbestillingsgebyr på 300,00 Kr.

3 VETERINÆRBEHANDLING UNDER OPPHOLDET.
Kunden godtar at Kattehotellet Innherred AS på kundens regning og risiko kan bestille veterinærbehandling av katten ved sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandling må det skriftlig spesifiseres og avtales på forhånd.

4 VAKSINASJONSKRAV
Katten skal være fullvaksinert mot Parvovirus (kattepest), Calici og Herpesvirus (katteinfluensa). Med fullvaksinering menes det dersom katten ikke har fått vaksine tidligere skal den ha 1 vaksine som gjentas etter 4 uker, deretter går det 12 dager før vi regner katten for fullvaksinert og godt beskyttet mot eventuelle virussykdommer. Deretter er det nok med en årlig vaksine.

5 OPPHOLD
Kunden godtar at katten må oppholde seg i buret om det ikke går å sosialisere den med andre katter slik at den kan gå fritt i hotellet og luftegården. Katter som ikke kan gå fritt med andre katter luftes i utebur på dagtid.
Er katten på forhånd syk eller skadet før oppholdet skal Kattehotellet Innherred AS skriftlig orienteres om det pr. mail ved bestilling av opphold. Er katten spesielt redd/aggressiv skal det gis beskjed om dette pr. mail om dette på forhånd, da vi har begrenset kapasitet til sosialisering av redde/aggressive katter ved høysesonger (sommer, jul, påske, ferier). Kunden godtar at Kattehotellet Innherred AS foretar en undersøkelse av kattens ører og pels etter ankomst samt at det blir gitt ormkur ved mistanke/funn av parasitter, samt at den blir behandlet for øremidd ved mistanke/funn av midd.

6 PERSONLIG UTSYR
Personlig leker og utstyr kan ikke medbringes for å begrense smittefare.

7 ANSVARSFORHOLD
Kattehotellet Innherred AS kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom, død/invaliditet eller på annen måte varige men som følge før, under eller etter oppholdet ved hotellet.

8 BETALING
Kunden godtar at katten blir utlevert etter endt opphold mot full betaling om ikke annet er avtalt skriftlig pr. mail. Betaling med bankkort på terminal ved utsjekking.